مهارت ها،توانایی ها و زمینه های تخصصی

مهارت ها، توانایی ها و زمینه های تخصصی:

تنظیم قراردادهای داخلی .

طرح و اقامه دعوی در دادگاه های ایران و دادگاه های خارج از ایران در زمینه قراردادهای بین المللی و احوال شخصیه ( طلاق، نکاح و..)

دارای تجربه و مهارت در دعاوی مربوط به مطالبات.

دارای تجربه و مهارت در دعاوی مربوط به اراضی و املاک .

دارای تجربه و مهارت در دعاوی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور می باشد.

مسلط به دعاوی مربوط به پرونده های حقوقی،کیفری ، ثبتی ، خانوادگی ، مالی (چک سفته).

دارای تجربه در دعاوی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری کشور می باشد.