رسیدگی به دعاوی کیفری

دفتر وکالت علی ملکی با سال ها سابقه و تجربه با مهارت،توانایی و تخصص در رسیدگی به دعاوی کیفری شما را یاری می نماید. موضوعات وکالت در دعاوی کیفری شامل موارد ذیل است جعل توهین سرقت تهدید کلاهبرداری خیانت در امانت چک، سفته رواب…

رسیدگی به دعاوی تجاری

دفتر وکالت علی ملکی با سال ها سابقه و تجربه با مهارت،توانایی و تخصص در رسیدگی به دعاوی تجاری شما را یاری می نماید. ارائه مشاوره حقوقي وقبول وكالت دادگستري در زمينه طرح يا دفاع از كليه دعاوي تجاري از قبيل مشاوره در تأسيس انواع ش…

رسیدگی به دعاوی خانواده

دفتر وکالت علی ملکی با  سال ها سابقه و تجربه با مهارت،توانایی و تخصص در رسیدگی به دعاوی خانواده شما را یاری می نماید. حقوق خانواده یا قانون خانواده به آن بخش از حقوق یا قوانین گفته می‌شود که به خانواده می‌پردازد و به مجمو…

رسیدگی به دعاوی حقوقی

دفتر وکالت علی ملکی با سال ها سابقه و تجربه با مهارت،توانایی و تخصص در رسیدگی به دعاوی حقوقی شما را یاری می نماید .  رسیدگی به دعاوی ملکی و قراردادی مانند: الزام به تنظیم سند رسمی اجاره,تخلیه املاک تجاری و مسکونی,تجویز…